REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL este persoană juridică română cu capital privat 100%, organizată ca societate comercială cu răspundere limitată. Ea a fost înființată în baza Legii 31/1990, cu completările și modificările ulterioare, fiind înregistrată pentru prima dată în Registrul Comerțului în luna octombrie 2014.

În conformitate cu prevederile legale detaliate prin: Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare; Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiția IMM-urilor; Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor (Comisia Europeană, 2015); Jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește definiția IMM-urilor, conform Recomandării CE nr. 361/2003, SC REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL se încadrează în categoria microîntreprinderi.

Datele de identificare ale firmei sunt următoarele:

  • Cod Unic de Inregistrare: 33696600
  • Cod de identificare fiscala: RO33696600
  • Sediu social: Bucureşti Sectorul 3, Strada COZLA, Nr. 3, CAMERA 1, Bloc B1A, Scara 5, Etaj 8, Ap. 211
  • Punct de lucru - Sediu secundar: Municipiul Tulcea, Strada ELIZEULUI, Nr. 49D, Judet Tulcea
  • Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/11902/15.10.2014
  • Reprezentant legal: Administrator ȘUTEU RADU - CONSTANTIN