Investiția propusă prin prezentul proiect de investiții vizează diversificarea activității economice a firmei prin abordarea unui nou Cod Caen - 3101, nederulat până în prezent. Acest proiect propune în mod exclusiv dotări cu echipamente tehnologice și active necorporale necesare pentru derularea activităților subscrise subscrise Codul CAEN 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazin.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea inovativă a activității economice a firmei REDLINE CONTRACT FURNITURE S.R.L., derulată la sediul secundar din municipiul Tulcea, prin diversificarea activității economice proprii, în termen de 12 luni.

În acest scop se vor realiza: tehnologizarea, în termen de 12 luni, cu un număr de 14 echipamente și utilaje de lucru noi, inclusiv din domeniul TIC direct corelate cu domeniului de activitate, dotarea cu 6 licențe și un set mobilier, recrutarea și angajarea unui număr de minim 2 noi salariați pentru operațiile tehnologice de producție mobilier la comandă, cu menținerea locurilor de muncă existente în firmă în următorii trei ani și implementarea unor măsuri de marketing direct prin dezvoltarea unui magazin online propriu.

Rezultate proiect:

 • 14 echipamente achiziționate și funcționale;
 • 1 set mobilier și 6 licențe livrate și funcționale;
 • 2 noi locuri de muncă create pentru ocupații specifice;
 • 2 angajați selectați, dintre care unul se va incadra în categoria persoanelor defavorizate
 • 1 instrument de comercializare a produselor online realizat și funcțional (magazin online);

Locul de implementare al investiției este situat în:

 • Teritoriul ITI DD, respectiv Municipiul Tulcea, platforma industriala de Est;
 • La punctul de lucru situat în Municipiul Tulcea, strada Elizeului, nr.49D, Județ Tulcea;

Beneficii proiect:

Activitățile inițiate prin proiect și rezultatele obșinute vor asigura:

 • diversificarea capacității de fabricare a unor noi produse, cantitativ și calitativ și extinderea orizontului de clienți;
 • creșterea solicitărilor prin asigurarea vizibilității permanente și adecvate a firmei, diversificarea gamei de produse oferite și monitorizarea permanentă a pieței locale;
 • crearea unui flux de lucru competitiv,
 • crearea unei echipe de lucru calificate, motivate și instruite în utilizarea și monitorizarea proceselor de lucru;
 • extinderea capacității funcționale și operaționale la cele mai noi standarde în domeniu.