REDLINE CONTRACT FURNITURE S.R.L.

REDLINE CONTRACT FURNITURE S.R.L. este beneficiarul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea inovativă a activității economice a firmei REDLINE CONTRACT FURNITURE S.R.L. la sediul secundar din municipiul Tulcea”, COD MySMIS 119321, cu o valoare totală de 888.201,02 lei, din care suma de 660.498,68 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1.: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare nr. 3370 din 23.10.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud–Est, în calitate de Organism Intermediar.